Stěhování

Zabýváme se přesuny v sekundárním i terciárním sektoru. Díky implementaci všech procesů řízení přesunu jsme schopni analyzovat potřeby svých zákazníků a pomoci jim s přesunem do nových prostor.

Po dokončení makroskopické strategie projektu podpoříme své zákazníky počínaje nastavením optimálního rozvojového plánu a převzetím práce konče. Zajistíme, aby byl dodržen časový plán a rozpočet až do finálního předání.

Abychom toho dosáhli, pomáháme našim zákazníkům vybírat správné poskytovatele služeb, podporujeme efektivní přípravy a koordinujeme všechny zainteresované profesionály. Neseme zodpovědnost za instalaci a vylepšování nábytku, řízení pracovních toků a řízení zásob.

Aby nám svěřený přesun dopadl úspěšně, komunikujeme se zaměstnanci i zákazníky v průběhu celého projektu.

 

Kontakt

Tétris Česká Republika

+420 734 305 183


Tétris je Evropský specialista na rekonstrukce vašich obchodních prostor na klíč

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.