Interiérové vestavby v ekologických kancelářích

Splníme vaše potřeby, přičemž v každé fázi vašeho projektu interiérové vestavby budeme přihlížet k udržitelnosti. Tento přístup zahrnuje navržení vysoce účinných pracovních prostorů z hlediska akustického, čichového a vizuálního komfortu a kvality vnitřního vzduchu (IAQ) s cílem splnit požadavky ekologických certifikací typu Leed, Breeam in-use, Cerway, HQE™ a Ska…

Zelený pracovní prostor vyrobený z certifikovaných produktů

Při interiérových vestavbách v ekologické kanceláři nabádáme naše klienty k tomu, aby si vybírali stavební a dekorativní produkty s nízkými emisemi těkavých organických látek (VOC) a formaldehydů. Díky tomu pak budou budovy bezpečné pro koncové uživatele a jejich recyklovaný obsah bude chránit životní prostředí. Tyto produkty jsou vybaveny štítky o udržitelnosti a certifikáty typu EPD (Prohlášení o ekologickém produktu) nebo DoP (Prohlášení o výkonnosti). Tato prohlášení jsou mezinárodně uznávaná a jsou brána v potaz při certifikacích interiérových vestaveb.

Obnovitelná energie pro váš projekt interiérové vestavby

U těchto zelených pracovních prostor doporučujeme využívat řešení osvětlení, klimatizace a topení s nízkou spotřebou elektrické energie. Podporujeme výrobce, jejichž procesy upřednostňují využívání obnovitelných zdrojů energie a které mají certifikaci ISO 14001. Snažíme se také pracovat s poskytovateli služeb, kteří třídí odpad na staveništi před jeho předáním sběrným a recyklačním službám. Celý proces je sledován ve spolupráci s našimi klienty, přičemž také vydáváme osvědčení o dohledatelnosti.

Kontakt

Tétris Česká Republika

+420 227 043 106


Tétris je Evropský specialista na rekonstrukce vašich obchodních prostor na klíč

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.